Сокальська ОДПІ: основні аспекти податкової реформи

Автор: admin . Рубрика: Влада

Податок на прибуток підприємств

Так, для платників податку на прибуток у 2016 році повертається квартальний звітний період лише для тих, хто має доходи більш ніж 20 млн грн (п. 137.4-137.5 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)). Скасовано авансові платежі з податку на прибуток, проте є виняток для сплати авансового внеску у розмірі 2/9 суми податку, визначеного до сплати у декларації за 9 місяців 2016 року. Цей авансовий внесок слід сплатити буде до 31.12.2016 р., і сплачуватимуть його відповідно лише ті, хто подаватимуть декларацію поквартально.

Зауважимо, що ставки з податку на прибуток залишаються на рівні 2015 року. Основна ставка – 18 відсотків.

При розрахунку об’єкта оподаткування за 2015 рік, а це новий п. 40 до підрозділу 4 р. ХХ Кодексу, за яким фінансовий результат до оподаткування у 2015 році зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Аналогічна норма (пп. 140.4.1 Кодексу) діятиме з 01.01.2016 року і для наступних звітних періодів.

 ******************************

Податок на додану вартість

Скасовано звільнення від податку на додану вартість для операцій із постачання зернових та технічних культур, тобто з 1 січня операції із зерновими та технічними культурами обкладають ПДВ у загальному порядку.

Відмінено таку причину анулювання реєстрації платників ПДВ, як присвоєння стану «9», тобто через «відсутність» за податковою адресою.

Уточнено базу нарахування ПДВ у випадку поставки власної продукції, послуг, які надаються самостійно. Відтепер договірна ціна на них порівнюватиметься не з їх собівартістю, а із звичайною ціною. Так, звичайні ціни для товаровиробників-платників ПДВ повертаються, і для їх визначення слід буде користуватися правилами пп. 14.1.71 Кодексу.

Статтею 200 Кодексу передбачено з 1 лютого 2016 р. формування двох реєстрів на відшкодування ПДВ:

– для платників, що відповідають критеріям, визначеним для автоматичного відшкодування сум податку;

– для решти платників.

З метою забезпечення прозорості функціонування таких реєстрів додано дві позиції в Кодекс – підпункти 200.7.2 і 200.7.3. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до кожного відповідного Реєстру. У свою чергу, Державна фіскальна служба щодня публікуватиме на своєму сайті реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Змінено перерозподіл сум ПДВ для аграріїв (п. 2 ст. 209 Кодексу):

– за операціями із зерновими і технічними культурами – 85% до держбюджету 15% на спецрахунки;

– за операціями з продукцією тваринництва – 20% до держбюджету, 80% на спецрахунки;

– за іншими операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами – 50 х 50%.

 ******************************

Акцизний податок

Податковими змінами передбачено збільшення у півтора-два рази акцизних ставок: на пиво, кріплені вина, шампанське, вермути, інші зброджені напої, на сидр і перрі тощо.

Також збільшилася специфічна ставка по тютюнових виробах.

По пальному змінилися і ставки, і одиниці виміру.

При здійсненні суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами ставка акцизного податку залишилась у розмірі 5 відсотків. При реалізації пального у роздрібній торгівлі з 1 січня 2016 року ставка встановлена у розмірі 0,042 євро за кожен літр реалізованого товару. При цьому ставка податку розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Для платників акцизного податку з 1 березня 2016 року новою статтею 232 Кодексу впроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП).

Відтак збільшено коло платників акцизного податку, а саме віднесено суб’єктів господарювання, які реалізують пальне (пп. 212.1.15 Кодексу).

Ті особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців, до початку здійснення реалізації пального.

В межах СЕАРП вводяться акцизні накладні, які діятимуть аналогічно за податковими накладними з ПДВ, складатимуться в електронному вигляді продавцями і надаватимуться покупцям. При ненаданні акцизної накладної, або порушення правил її складання, покупець матиме право подати скаргу на винну особу – продавця. До акцизних накладних за необхідності складатимуться розрахунки коригування. Зауважимо, що акцизні накладні реєструватимуться в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Змінами передбачено нові види фінансової відповідальності. Так, здійснення суб’єктом господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексу, тягнуть за собою накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального (п. 117.3 Кодексу).

Вводяться штрафи за порушення строків реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в межах від 2 до 50%, залежно від порушення терміну реєстрації (ст. 1202 Кодексу).

******************************

Спрощена система оподаткування

Зміни до Кодексу у частині спрощеної системи оподаткування стосуються третьої групи єдинників:

– ставки податку для них зросли з 2% до 3% для платників ПДВ і з 4% до 5% для неплатників ПДВ;

– річний обсяг доходу не повинен перевищувати 5 млн грн. (було – 20 млн. грн..).

Також зросли порівняно з попереднім роком майже в два рази ставки податку для єдинників 4 групи:

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (окрім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у т.ч. на умовах оренди) – 0,81;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, – 0,49;

– для багаторічних насаджень (окрім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях) – 0,49;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях – 0,16;

– для земель водного фонду – 2,43;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у т.ч. на умовах оренди – 5,4.

******************************

Екологічний податок і рентна плата

Збільшено ставки за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Відповідним чином зросли і ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Статтею 254.4 Кодексу збільшено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, статтею 255.5 збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води, а статтею 256.3 Кодексу збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

******************************

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

У 2016 році встановлено єдину ставку нарахування єдиного внеску в розмірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався єдиний внесок. Виняток становитимуть тільки спеціальні ставки нарахування єдиного внеску для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишатимуться без змін.

Скасовується утримання єдиного внеску з доходів і визначення класу професійного ризику для роботодавців та відповідні перевірки з боку Фонду соцстрахування щодо правильності такого визначення. 

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується єдиний внесок, становитиме 25 прожиткових мінімумів (раніше – 17), тобто: 

З 01.01.2016 р. – 34450 грн (25 × 1378 грн);

З 01.05.2016 р. – 36250 грн (25 × 1450 грн);

З 01.12.2016 р. – 38750 грн (25 × 1550 грн) 

При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску, як і раніше, розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (22%).

Також у 2016 році сума мінімального страхового внеску з єдиного внеску становитиме: 

З 01.01.2016 р. – 303,16 грн (22% × 1378 грн),

З 01.05.2016 р. – 319 грн (22% × 1450 грн);

З 01.12.2015 р. – 341 грн (22% × 1550 грн).

Як і раніше, якщо підприємець – платник єдиного податку є інвалідом або пенсіонером за віком та отримує відповідну пенсію або соціальну допомогу, він звільняється від обов’язку сплати єдиного внеску (ч. 4 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

База для нарахування єдиного внеску залишилася без змін. 

Відтак у 2016 році:

 – підприємці на загальній системі оподаткування сплачуватимуть єдиний внесок з чистого доходу (різниці між отриманим доходом та понесеними витратами, відповідно до норм ст. 177 Кодексу).  Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник матиме право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Водночас сума єдиного внеску, який сплачується, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) або приймається рішення про сплату такого єдиного внеску при відсутності оподаткованого доходу;

– підприємці на єдиному податку сплачуватимуть єдиний внесок на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. 

******************************

Ставки податку на доходи фізичних осіб

У 2016 році застосовуватиметься базова ставка 18%  до усієї бази оподаткування, незалежно від її розміру (п. 167.1 Кодексу). Відтак відмінено обов’язок подавати річну декларацію фізичними особами, якщо протягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. 

Також:

– якщо це передбачено окремими нормами розділу IV Кодексу, ставка податку на доходи фізичних осіб може становити 0%,

– для пенсій або довічного грошового утримання, розмір яких більше, ніж 3 розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (4134 грн), до суми перевищення застосовуватиметься ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15%;

– для пасивних доходів зберігатиметься окрема ставка 5% для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами-платниками податку на прибуток підприємств. Решта пасивних доходів (а до них належать, крім дивідендів, проценти, роялті та інвестиційний прибуток) оподатковуватимуться податком на доходи фізичних осіб за базовою ставкою – 18%. 

******************************

 Оподаткування доходів від підприємницької діяльності

Підприємці на загальній системі оподаткування сплачуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. 

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб сплачуватимуть до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансові внески розраховуються фізичною особою-підприємцем самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу. До змін такі платежі розраховувалися підприємцем самостійно, але не менш як 100% річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах).

Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Не сплачуватиметься такий авансовий платіж і, якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення.

Зворотне посилання з сайту.