Із історії міста

Понад  п’ять  віків  стоїть  на  українській  землі  Радехів  –  спочатку  поселення,  потім  село,  містечко,  а  в  наш  час  –  районний  центр  Львівщини.

      Місто  розташоване  в  рівнинній  і  легкохвилястій  місцевості  над  потоком  Радехівким  –  притокою  Стиру.  На  території  Радехова  проходить  головний  європейський  водорозділ.

      У  місцевих  переказах  ця  назва  пояснюється  словосполученням  слів  “радо  ховатися”,  оскільки  людям  доводилося  часто  переховуватися  від  ворогів  у  лісах,  болотах  та  очеретах.

      В  Х  –  ХІ  століттях  Радехів  існував  як  населений  пункт.  За  скупими  рядками  давніх  актів  приховані  горе,  біль  і  розпач  людей  –  наших  предків,  що  терпіли  наругу  від  гнобителів,  чужоземних  напасників.  1578  року  татари  дощенту  знищили  Радехів,  Витків,  Полове,  Середпільці.  У  тогочасних  податкових  книгах  навпроти  Радехова  значиться  “пустий”.

      Перша  письмова  згадка  про  Радехів  відноситься  до  1494  року.  Територія,  на  якій  виникло  місто  Радехів,  входила  до  так  званого  Белзького  князівства,  яке  утворилося  близько  1170  року  і  належало  спочатку  Володимир  –  Волинському,  а  потім  Галицько  –  Волинському  князівству.  /Белз  був  одним  з  великих  міст  на  заході  Волинського  князівства /.

     В  сиву  давнину  сюди,  з  далекого  півдня,  через  Буськ,  Стоянів  та  Сокаль  широкою  дорогою,  так  званим  ” чорним  шляхом ”  проходили  каравани  купців,  торговців.

     На  початку  XVIII  століття  Радехів  переходить  у  володіння  графа  Міра.  В  Радехові  будує  він  великий  палац,  який  став  центром  магнатської  латифундії.  Тут  починаються  відбуватися  торги  і  містечко  поступово  розбудовується  і  перетворюється  в  місто.

     В  другій  половині  XIX  століття  Радехівська  латифундія  перейшла  до  сім’ї   графа  Бадені, який  одружився  на  дочці  Міра.  Бадені  рахувався  сьомим  із  десяти  найбагатших  магнатів  Галичини.  Він  був  намісником  цісаря  в  Галичині.  Він  перебудував  і  розширив  палац,  насадив  парк,  побудував  оранжерею  і  наказав  обгородити  свої  володіння  трьохметровою  кам’ яною  стіною.

     Граф  Бадені  –  батько,  зробив  багато  для  свого  збагачення.  На  той  час  діяли  в  Радехові  невеликі  промислові  і  торгові  фірми.

     В  1910  році  в  Радехові  було  закінчено  будівництво  залізної  дороги

Львів  –  Стоянів,  яку  фінансував  С. Бадені.

     За  статистичними  даними  в  1880  році  в  Радехові  проживало  3555  мешканців.  129  чоловік  служили  при  громадському  дворі.

     Наприкінці  XIX  ст.  на  початку  XX  століття  у  Радехові  існував  ряд  громадських  організацій,  зокрема  товариство  ” Сільський  господар “.  Протягом  16  років  діяло  ” Грошове  товариство  друзів  шкільної  дітвори”,  метою  якого  була  матеріальна  допомога  бідним  дітям  незалежно  від  їх  національності  та  віросповідання.  Також  діяло  “Братство  тверезості “.

     З  другої  половини  XIX  століття  діє  товариство  ” Просвіта “,  яке  ставило  собі  за  мету  відстоювати  українську  мову  та  культуру  від  посягань  австро –  угорської  та  московської  влади,  польських  шовіністів.

     Відомо,  що  перші  читальні  ” Просвіти ”  існували  в  селах  Радехівщини  у  80 – их  роках  XIX  століття.  Читальню  в  самому  Радехові  відкрито  в  травні  1897  року.

     В  листопаді  1912  року  відбулося  урочисте  посвячення  Народного  Дому.  Тепер  в  ньому  знаходиться  центральна  районна  бібліотека.  При  Народному  Домі  працювали  промислова  школа,  народна  школа,  товариство  ” Рідна  школа ” ,  ” Просвіта “,  ” Сільський  господар “.

     Земля  Радехівщини  славна  іменами  талановитих,  прославлених  людей,  котрі  народилися,  або  тут  жили  і  працювали.

     У  1913  році  в  м. Радехові  народився український  письменник Теодор  Микитин, який є  автором  історичних  повістей  “Під  мурами  міста”,  “Полки  йдуть  на  Галич”,  “Над  Кодаток”,   “Данило  Нечай”.

      Вірко  Балей  –  відомий  в  Сполучених  Штатах  композитор,  піаніст,  музичний  критик,  дослідник  української  музичної  культури.  Народився  в  1938  році  в  Радехові.

     В  м. Радехові  народився  відомий  спеціаліст  у  галузі  нафтохімії,  член  кореспондент  Академії  Наук  України  Ярослав Середа.

     Вихідцем  з  нашого  міста  є  також  доктор  медичних  наук  Ярослав Ганіткевич та багато відомих науковців, поетів, музикантів та державних діячів.